Đỗ, H. P. và Nguyễn, V. T. (2023) “ĐIỀU TRỊ GÃY CHỎM XƯƠNG QUAY Ở NGƯỜI LỚN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP KHÓA ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 131-138. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2258.