Võ, D. K., Phạm, Đức M. M. và Lê, V. C. (2023) “KẾT QUẢ PHẪU THUẬT DEGA TRONG ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP HÁNG TIẾN TRIỂN TRẺ EM ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 110-115. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2255.