Huỳnh, T. H. và Võ, Q. Đình N. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI TRẺ EM BẰNG ĐINH NỘI TỦY METAIZEAU DƯỚI MÀN TĂNG SÁNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 80-88. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2251.