Phạm, T. N. và Nguyễn, H. T. (2023) “SỬ DỤNG ĐINH XI MĂNG KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG SAU KẾT HỢP XƯƠNG GÃY THÂN XƯƠNG DÀI CHI DƯỚI: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 73-79. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2249.