Phạm, V. N., Trần, C. X., Trần, Đình L., Đỗ, Q. T. và Nguyễn, A. T. (2023) “KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT XÂM LẤN TỐI THIỂU GÃY TRẬT ĐẦU TRÊN KÈM GÃY THÂN XƯƠNG CÁNH TAY: MỘT CA LÂM SÀNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 57-62. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2248.