Trịnh, M. G. và Võ, Q. Đình N. (2023) “LIÊN QUAN GIỮA TRƯỢT ĐỐT SỐNG THẮT LƯNG VÀ VẸO CỘT SỐNG Ở TRẺ EM: CẬP NHẬT Y VĂN VÀ CA LÂM SÀNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 52-56. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2247.