Lê, Đình H., Nguyễn, T. H. và Lưu, H. H. (2023) “ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH TỔN THƯƠNG GIẢI PHẪU GÃY XƯƠNG - SAI KHỚP CÙNG CHẬU TRÊN PHIM CT- SCAN CÓ DỰNG HÌNH 3D KHUNG CHẬU ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 30-37. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2244.