Võ, Q. Đình N. và Nguyễn, H. T. (2023) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ TRẬT KHỚP CHÈ ĐÙI Ở TRẺ EM ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 22-29. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2243.