Nguyễn, N. T., Mai, T. T. và Cao, T. (2023) “KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM XOAY CHO VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGUỒN NUÔI NGƯỢC DÒNG ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 15-21. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2242.