Phan, V. N., Hồ, S. N., Nguyễn, M. D. và Lê, C. D. (2023) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT GÃY LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI KHÔNG VỮNG Ở NGƯỜI LỚN TUỔI BẰNG ĐINH CHỐNG XOAY ĐẦU TRÊN XƯƠNG ĐÙI (PFNA) VỚI KỸ THUẬT ÍT XÂM LẤN ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (68), tr 7-14. doi: 10.58490/ctump.2023i68.2241.