Nguyễn, L. M. T., Trần , V. D., Nguyễn, T. T. và Phạm , V. T. . (2022) “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN HAI XƯƠNG CẲNG TAY BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP XƯƠNG NẸP VÍT ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 112-119. doi: 10.58490/ctump.2022i49.223.