Võ, T. T. và c.s. (2023) “ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SIX SIGMA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM HÓA SINH TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 43–50. doi: 10.58490/ctump.2023i69.2225.