Nguyễn, V. P., Lê, T. V., Phạm , T. N., Phan, T. H. A., Phạm , H. M. Q., Nguyễn, H. T. và Nguyễn, V. T. . (2022) “CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ SAU HÓA TRỊ ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 105-112. doi: 10.58490/ctump.2022i49.222.