Lý, H. H. H., Võ , T. B. N., Trần , T. T. và Lê, V. Út . (2022) “ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BA GIỐNG NHO (Vitis vinifera L.) TRỒNG Ở NINH THUẬN - VIỆT NAM ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 97-104. doi: 10.58490/ctump.2022i49.221.