Tạ, N. Điệp và Phạm, T. T. L. (2022) “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THUỐC THEO PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ABC/VEN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2020-2021 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 83-90. doi: 10.58490/ctump.2022i49.218.