Nguyễn, T. K. T., Trương, N. K., Lê, T. D. T., Phan, L. K. P. và Bùi, T. H. H. (2022) “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NHỔ RĂNG KHÔN DƯỚI CÓ SỬ DỤNG LASER CÔNG SUẤT THẤP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 69-75. doi: 10.58490/ctump.2022i49.214.