Nguyễn, T. N., Trần , H. H. và Huỳnh, T. H. N. . . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG VÀNH CẤP TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TRÀ VINH ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 61-68. doi: 10.58490/ctump.2022i49.213.