Nguyễn, T. M. L., Phạm, N. M., Nguyễn, T. K. H., Nguyễn, T. K. H., Bùi, Q. N. và Trần, Q. K. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN GIÁN TIẾP ĐƯỢC CHIẾU ĐÈN TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 249-255. doi: 10.58490/ctump.2023i62.2080.