Phan, V. L. và Dương, T. P. . (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 NẶNG VÀ NGUY KỊCH CÓ LỌC MÁU HẤP PHỤ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 46-53. doi: 10.58490/ctump.2022i49.208.