Trần, Q. D. và c.s. (2023) “KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KETAMINE LIỀU THẤP PHỐI HỢP MIDAZOLAM TRONG MỔ CẮT TỬ CUNG VÀ BÓC U XƠ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 243–249. doi: 10.58490/ctump.2023i62.2079.