Trần, Q. D., Huỳnh, C. T., Nguyễn, M. H. và Huỳnh, L. T. V. (2023) “KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KETAMINE LIỀU THẤP PHỐI HỢP MIDAZOLAM TRONG MỔ CẮT TỬ CUNG VÀ BÓC U XƠ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 243-249. doi: 10.58490/ctump.2023i62.2079.