Hoàng, A. T. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG MẤT NGỦ CỦA SINH VIÊN Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ TRONG THỜI ĐIỂM DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 201–206. doi: 10.58490/ctump.2023i62.2078.