Huỳnh , T. N. M. và c.s. (2023) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ HỆ TIÊU HÓA TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 237–243. doi: 10.58490/ctump.2023i69.2067.