Nguyễn, P. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, HÌNH ẢNH HỌC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT RÒ HẬU MÔN PHỨC TẠP ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 120-127. doi: 10.58490/ctump.2023i69.2036.