Phạm, M. H., Nguyễn, M. T. và Trần , T. T. T. (2022) “GIÁ TRỊ CỦA XÉT NGHIỆM LDH TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020-2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 16–24. doi: 10.58490/ctump.2022i49.203.