Châu , H. D. và Lê, N. L. . (2022) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG SAI KHỚP CẮN LOẠI I ANGLE ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ CHỈNH HÌNH KHÔNG NHỔ RĂNG TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020-2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (49), tr 8-16. doi: 10.58490/ctump.2022i49.201.