Đặng, V. S. Đ., Nguyễn, V. H. và Nguyễn, M. H. (2023) “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM TÚI MẬT CẤP BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TÚI MẬT Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH MẠN TÍNH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 112–120. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1997.