Nguyễn, N. N., Huỳnh, M. G. và Mai, H. N. T. (2023) “ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM MŨI 4 VACXIN NGỪA COVID-19 Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ≥60 TUỔI”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 230–237. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1996.