Châu, T. Đạt và Lê, T. V. (2023) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH BỆNH NHÂN UNG THƯ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA UNG BƯỚU BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU NĂM 2022-2023 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 79-89. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1995.