Rchom, H. A., Lê , T. D. T. và Trần , T. T. (2023) “TỶ LỆ TRẦM CẢM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 73–79. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1988.