Nguyễn Thị, L. N. và c.s. (2023) “THỰC TRẠNG SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 207–214. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1971.