Quách, H. L. và Trần, H. T. (2023) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ BỆNH NHÂN TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA CÀ MAU”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 23–29. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1969.