Đoàn, Đ. N. và c.s. (2023) “VAI TRÒ CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 106–112. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1966.