Nguyễn, V. T. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN HẬU NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2022-2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (61), tr 142–147. doi: 10.58490/ctump.2023i61.1946.