Lê, H. P. và Nguyễn, H. Q. (2023) “ĐÁP ỨNG CỦA UNG THƯ VÚ TIẾN TRIỂN TẠI CHỖ TẠI VÙNG PHÂN NHÓM LUMINAL A VỚI HÓA TRỊ TÂN HỖ TRỢ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 200–206. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1943.