Nguyễn , P. S., Nguyễn, H. T., Võ , H. N., Trần , K. N., Tạ , Q. V. và Nguyễn , N. M. (2023) “YẾU TỐ DỊCH TỄ, LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG CỦA HỘI CHỨNG VIÊM ĐA CƠ QUAN Ở TRẺ EM (MIS - C) NHIỄM SARS-CoV-2 TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 223-229. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1940.