Huỳnh, N. P. Q. và c.s. (2023) “KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 58–65. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1920.