Nguyễn, T. P. và c.s. (2023) “BÁO CÁO CA BỆNH: ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CỔ TAY, BÀN NGÓN TAY BẰNG VẠT BẸN CUỐNG MẠCH LIỀN”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 277–283. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1915.