Nguyễn, C. V. và c.s. (2023) “THIẾU MEN G6PD VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SƠ SINH THAM GIA SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2017-2020”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 30–35. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1902.