Lê , T. Ái X., Phạm , T. T. và Huỳnh , T. C. H. (2022) “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SƠ SINH NHẸ CÂN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (53). doi: 10.58490/ctump.2022i53.190.