Huỳnh , T. A. K., Nguyễn , T. N. và Nguyễn , P. N. (2022) “Nghiên cứu mối tương quan giữa thang điểm CHA2DS2-VASc-HSF và số nhánh động mạch vành tổn thương ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (47), tr 53–58. doi: 10.58490/ctump.2022i47.19.