Võ, N. T., Trần, N. D. và Phạm, V. L. (2023) “THỰC TRẠNG SƠ CỨU VÀ VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG CƠ QUAN VẬN ĐỘNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG TÂM AN GIANG 2020-2021 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (60), tr 157-164. doi: 10.58490/ctump.2023i60.1882.