Bùi , Q. N. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRẺ MẮC COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ TỪ THÁNG 11/2021 ĐẾN THÁNG 4/2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 193–199. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1794.