Lê, N. T. và c.s. (2023) “NGHIÊN CỨU CHỨC NĂNG BẢO VỆ GAN CỦA CAO CHIẾT NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus)”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (69), tr 177–184. doi: 10.58490/ctump.2023i69.1783.