Trần , T. N. và Trần , V. A. (2022) “Nghiên cứu giá trị và khả năng dự báo biến cố suy tim của nồng độ NGAL và NT-proBNP huyết thanh ở bệnh nhân hội chứng vành cấp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (47), tr 39–46. doi: 10.58490/ctump.2022i47.17.