Ngô, T. D., Nguyễn, H. T., Nguyễn, T. T. T., Nguyễn, T. K. T. và Nguyễn, T. S. S. . (2022) “HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM HỌC 2020 – 2021 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (53), tr 168-175. doi: 10.58490/ctump.2022i53.169.