Lưu, T. Q., Ngô, A. Đức, Phan, M. T., Đỗ, T. H. X., Nguyễn, N. Q. và Võ, T. M. H. . (2022) “KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT DỊCH CHIẾT TỪ VỎ BƯỞI VÀ QUY TRÌNH BÀO CHẾ CAO KHÔ VỎ BƯỞI THEO HƯỚNG CHỐNG OXY HÓA ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (53), tr 160-168. doi: 10.58490/ctump.2022i53.167.