Đổ, T. T. N., Lương, T. T., Nguyễn, H. N. và Nguyễn, N. H. . (2022) “NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH PHÒNG CHỐNG COVID-19 CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (53), tr 153-160. doi: 10.58490/ctump.2022i53.166.