Trịnh, T. N., Trần , V. T. và Phạm , T. S. (2022) “TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC GIẢM ĐAU SAU PHẪU THUẬT TẠI KHOA NGOẠI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU NĂM 2021-2022 ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (53), tr 140-147. doi: 10.58490/ctump.2022i53.163.