Mai , T. N., Nguyễn , T. K. và Ông , V. M. T. (2022) “Nghiên cứu tình hình rối loạn nuốt ở bệnh nhân đột quỵ não cấp tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2021-2022”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (47), tr 34–39. doi: 10.58490/ctump.2022i47.16.