Mã, N. H., Trương, N. K. và Lê, N. L. (2023) “SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐÓNG KHOẢNG RĂNG NANH HÀM TRÊN BẰNG DÂY NITI ĐÓNG KHOẢNG VÀ THUN CHUỖI ELASTIC TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ ”, Tạp chí Y Dược học Cần Thơ, (62), tr 129-134. doi: 10.58490/ctump.2023i62.1514.